یک نفر کودکی ام را دزدید

و به جایش غم و تردید کشید

و نیندشید با خود

که چه تلخ است

که این طفل از امروز نخواهد خندید
یک نفر با ترس لب های حقیقت را دوخت
و به من حرف دروغی آموخت
شعله ای را افروخت سوخت جانم را جانم را سوخت
یک نفر خاطره هایم را بر باد نشاند
تا دگر هیچ نماند
و به من گفت خدا یار خطا کاران نیست
واز این قصه ی پر شور دگر هیچ نخواند


منبع اصلی مطلب : غمگین ترین اشعاری که تا کنون نوشته شده اند..
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : یک نفر